9 grudnia 2022

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.  

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@milkahandmade.pl  

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na następujące dane:

Milena Lipińska, Lipowa Góra Wschodnia 20 H, 12-100 Szczytno , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Zwracana rzecz nie może posiadać śladów użytkowania i musi być zwrócona w stanie w jakim została dostarczona do konsumenta. W przeciwnym razie sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru.   Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.   Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:   dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki w celu zwrotu przedmiotu. Koszty przesyłki są bezzwrotne.

Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, koszt przesyłki zostanie odliczony od zwrotu. Dokonane przez Ciebie płatności zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:  

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@milkahandmade.pl  

Reklamowany towar należy wysłać na dane:

Milena Lipińska, Lipowa Góra Wschodnia 20 H, 12-100 Szczytno  

W związku z wadą możesz żądać:   wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, lub złożyć oświadczenie o:   obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.   Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.  

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.